Gương soi Kibath khung viền 3cm vân gỗ đậm KT 50×65 (Vàng ánh kim)

Gương soi Kibath khung viền 3cm vân gỗ đậm KT 50x65 (Vàng ánh kim)

Gương soi Kibath khung viền 3cm vân gỗ đậm KT 50×65 (Vàng ánh kim)