Gương soi Kibath khung viền 5cm trắng trơn KT 55×70 cm(Trắng)

Gương soi Kibath khung viền 5cm trắng trơn KT 55x70 cm (Trắng)

Gương soi Kibath khung viền 5cm trắng trơn KT 55×70 cm (Trắng)