Gương soi Kibath khung viền 3cm đen trơn KT 50×65 cm(Đen)

Gương soi Kibath khung viền 3cm đen trơn KT 50x65 cm(Đen)

Gương soi Kibath khung viền 3cm đen trơn KT 50×65 cm(Đen)