Kệ kính đa năng Kibath Inox 304 TT-306(Trắng)

Kệ kính đa năng Kibath Inox 304 TT-306 (Trắng)

Kệ kính đa năng Kibath Inox 304 TT-306 (Trắng)