Phải làm sao khi gương bị ố vàng và xỉn màu

Phải làm sao khi gương bị ố vàng và xỉn màu 3

Phải làm sao khi gương bị ố vàng và xỉn màu 3